Sparrauksesta potkua yritystoiminnan kehittämiseen, kasvuun ja verkostoitumiseen!

Myyntiin on ehkä hyvä suhtautua siten, että se on asiakkaan kohtaamista, kuuntelemista, palvelutarpeiden selvittämistä, ymmärtämistä, palvelujen tarjoamista ja ennen kaikkea auttamista. Yrittäjän on kuitenkin aivan ensimmäisenä löydettävä asiakkaat ja tehtävä yritys tunnetuiksi potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa. Sparraaja auttaa kokeneempana ammattilaisena yrittäjää myynnissä, markkinoinnissa ja asiakaskokemuksien käsittelyssä.

Jo aloitteleva yrittäjä huomaa myynnin olevan liiketoiminnan ykkösjuttuja. Ilman myyntiä ei ole olemassa kannattavaa liiketoimintaa. Moni yrittäjä voi kokea elävänsä epämukavuusalueella myyntityössä, kun ydinosaaminen koostuu aivan jostakin muusta kuin myyntiosaamisesta.

Yrittäjälle liiketoiminnan tavoitteet ovat erityisen tärkeitä. Pitää uskaltaa haaveilla rohkeasti siitä, millaista yritystoimintaa tavoittelee. Alussa haaveet ovat usein pieniä. Haaveet kasvavat, kunhan on ensin saanut iloita ensimmäisten tarjousten jättämisestä ja yhteistyösopimusten allekirjoittamisesta. Sparraaja auttaa yrittäjää tavoitteiden selkeyttämisessä ja saavuttamisessa sekä haastaa yritystoimintaa kasvu-uralle. Kun ajatukset selkiytyvät, on helpompi suunnata energiaa ja sinnikkyyttä tavoitteiden saavuttamista tukeviin töihin.

Yrittäjä tarvitsee rinnalleen vuoropuhelijan ja tuen, kun on kyse omien vahvuuksien löytämisestä ja osaamisen kehittämisestä. Sparraaja jakaa yrittäjän kanssa tietoa ja ajatuksia. Yrittäjän liiketoiminnan kehittämiseen liittyy olennaisena osana osaamisen kehittäminen. Sparraajan rooli on merkittävä, kun yrittäjä kaipaa reflektointia vaihtoehtoisille kehittämissuunnitelmille ja -ajatuksille.

Vuonna 2017 olen saanut olla yrittäjänä sparrattavana useamman kerran. Olen myös osallistunut naisyrittäjien ryhmäsparraukseen. Kaikki nuo keskustelut ovat johtaneet pienin askelin eteenpäin yrittäjän polulla. Olen kiitollinen jokaiselle sparraajalleni! Toivottavasti yhä useammat työnantajat hoksaavat tarjota myös henkilöstölleen mentorointia ja sparrausta. Sitä tarvitsevat erityisesti työuran alussa olevat nuoret työntekijät.

Tänään olen yrittäjänä iloinen siitä, että pääsin mukaan OAMKin Terttu Savelan koordinoimaan growthFactor-ohjelmaan. GrowthFactor on tiivis, tavoitteellisesti teemoitettu kasvucoachingprosessi, jossa vetäjinä toimivat liike-elämässä menestyneet huippusparraajat. Sparraajat haluavat jakaa osaamistaan, verkostojaan ja kokemustaan vapaaehtoisperiaatteella naisyrittäjien kanssa. Ohjelmasta saa vauhtia yrityksen kasvuun ja liiketoiminnan kehittämiseen. Samalla on mahdollisuus kehittää omaa osaamista ja kasvaa yrittäjänä. Sparraajan ja koko naisyrittäjäryhmän avulla on mahdollisuus katsoa oman yrityksen toimintaa laajemmasta näkökulmasta, kyseenalaistaa ja löytää uusia, vaihtoehtoisia toimintatapoja.

Hieno juttu, kun maanantai toi tullessaan uusia mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittämiseen ja myös työuralla etenemiseen!