Osaaminen

Pia’s Lex Oy:n tekijä on oikeustieteiden ja hallintotieteiden maisteri Annukka Lankila. Hänellä on kokemusta henkilöstöjohdon tehtävistä, kunta-alan hallinto- ja projektitehtävistä, yritystalouden ja opetushallinnon opetustyöstä sekä pankkialalta. Annukka on hankkinut asianajajatutkinnon lisäksi asiantuntemuksen toimia opettajana, tehdä yritystoimintaa sekä toimia asiantuntijana sekä konsulttina työoikeudellisissa ja johtamiseen liittyvissä asioissa.

Annukka Lankila on Sinulle avuksi seuraavissa tilanteissa:
– Työsuhdeasiat, työoikeudellisten ongelmien ennalta ehkäiseminen ja ratkaiseminen
– Työehtosopimusjärjestelmä, neuvottelutoiminta ja työsuhteen ehtojen soveltaminen
– Organisaatiomuutokset, toiminnan uudelleenjärjestelyt, liikkeen luovutukset, yhtiöittäminen ja henkilöstötyövoiman käytön vähentäminen
– Työntekijän avustaminen ja neuvonta työoikeudellisissa asioissa
– Palkkausjärjestelmien kehittäminen ja soveltamisen tuki
– Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi
– Esimiestyö ja henkilöstöjohtaminen sekä johdon ja esimiestyön tukeminen
– Henkilöstöprosessien kehittäminen
– Yhteistoiminta ja yhteistoimintamenettelyt
– Julkisoikeus ja -hallinto

Miten voin auttaa Sinua?

Annukka Lankila
Yrittäjä
OTM, HTM
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

p. 040 5055151
@ annukka.lankila@piaslex.fi