Osaaminen

Annukka Lankila
Yrittäjä, OTM, HTM, Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
puhelin 040 5055151

Koulutus

Oikeustieteiden maisteri
Hallintotieteiden maisteri
Yo – merkonomi

Muu koulutus

Asianajajatutkinto
Opettajan pedagogiset opinnot
Työoikeuden asiantuntijaohjelma
Yrittäjän ammattitutkinto
Opetushallinnon tutkinto
Korkeakoulujohtamisen ohjelma johtoryhmille
Johtaminen ja organisaatiot – opinnot

Työkokemus

Yrittäjä, toimitusjohtaja 2015 –
Henkilöstöjohtaja 2005 – 2015
Henkilöstöpäällikkö 2003 – 2005
Kunnansihteeri 2000 – 2002

Muu työkokemus

Kunta-alan hallinto- ja projektitehtävät
Yritystalouden ja – hallinnon opettaja
Pankki-alalla asiakaspalvelutehtävät

Osaaminen

Työoikeus ja työsuhdejuridinen konsultointi
Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstötoimintojen johtaminen
Esimiestyö
Johdon ja esimiestyön tukeminen
Työntekijän avustaminen ja neuvonta työoikeudellisissa asioissa
Henkilöstöprosessien kehittäminen
Yrityksen tai yhteisön muutostilanteet (esim. liikkeen luovutus ja palkka- ja henkilöstöhallinnon ulkoistaminen)
Yhteistoiminta ja yhteistoimintamenettelyt
Työehtosopimusjärjestelmä, neuvottelutoiminta ja työsuhteen ehtojen soveltaminen
Palkkausjärjestelmien kehittäminen ja soveltamisen tuki
Henkilöstösuunnittelu
Rekrytointi
Julkisoikeus ja -hallinto
Kouluttaminen