Palvelut

Työoikeudellinen neuvonta

Palvelemme asiakkaitamme työ- tai virkasuhteen eri vaiheisiin liittyvissä työsuhdeasioissa, työoikeudellisten ongelmien ennalta ehkäisemisessä ja ratkaisemisessa. Palvelemme mm. seuraavissa työsuhdeasioissa:
 • Työsopimukset
 • Työsuhteen ehdot
 • Työsuhteen ehtojen muuttaminen
 • Työehtosopimuksiin liittyvät kysymykset
 • Työaikaa ja vuosilomaa koskevat kysymykset
 • Perhevapaat
 • Työsuhteen päättämistilanteet

Työvoiman käytön muutostilanteet ja yt -neuvottelut

Palvelemme asiakkaitamme työvoiman käytön muutostilanteissa. Tyypillisiä muutostilanteita ovat organisaatiomuutokset, toiminnan uudelleenjärjestelyt, liikkeen luovutukset, yhtiöittäminen ja henkilöstötyövoiman käytön vähentäminen. Palvelemme myös yrityksen ja yhteisön yhteistoiminnan kehittämisessä.  Asiakkaan tarpeen mukaan huolehdimme mm. seuraavista asioista:
 • Työvoiman käytön muutostilanteen suunnittelu ja muutoksenhallinnan tukeminen
 • Yhteistoimintaneuvottelujen suunnittelu ja aikataulujen laatiminen
 • Yhteistoimintaneuvotteluasiakirjojen laatiminen
 • Yhteistoimintaneuvotteluiden tukeminen
 • Esimiesten tukeminen ja tarvittaessa kouluttaminen
 • Muutostilanteisiin liittyvien riita-asioiden hoitaminen

Työsuhteen erimielisyydet ja riidat

Palvelemme asiakasta, jos työsuhteen kestäessä tai sen päättyessä on syntynyt erimielisyyksiä ja riitoja. Avustamme asiakasta myös oikeudenkäynneissä.

Muut juridiset palvelut

Avustamme myös:
 • Julkisoikeudellisissa/hallinto-oikeudellisissa asioissa
 • Perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa (mm. avioehtosopimus, edunvalvontavaltuutus, testamentti, perunkirjoitus, perinnönjako, lahjakirjat ja kauppakirjat)

Henkilöstöpalvelu

Lakiasiaintoimistopalvelujen lisäksi tarjoamme henkilöstöhallinnon palveluina henkilöstöpäällikköpalvelua yrityksen tai yhteisön määräaikaisiin tai osa-aikaisiin tarpeisiin. Palvelu voi sisältää mm.
 • Asiakkaan henkilöstötoimintojen tukeminen
 • Johdon ja esimiesten tukemista henkilöstöasioissa
 • Henkilöstötoimintojen kehittäminen
 • Muutostilanteiden ja yt -neuvottelujen hallinta
 • Henkilöstösuunnittelu
 • Työsuhdeasioiden hoitaminen ja neuvonta
 • Palkkausjärjestelmien kehittäminen
 • Henkilöstöperiaatteiden ja ohjeiden laadinta
 • Työehtosopimusten täytäntöönpanoa ja tulkinta