Työhyvinvointia yksinyrittäjälle Elämäsi Tikissä – valmennuksesta

Yksinyrittäjän työhyvinvoinnin ykkösjuttuja ovat terveys, osaaminen ja sopiva määrä työtä. Yksinyrittäjälle on tärkeää olla sinnikäs ja säilyttää motivaatio, sillä yrittäminen ei ole helppoa hommaa. Asennetta ja voimavarjoja tarvitaan!

Yksinyrittäjällä ei ole vielä huolta yrityksen johtamisjärjestelmän toimivuudesta, henkilöstön johtamisesta, työyhteisön toimivuudesta, työn organisoinnista, esimiestyön laadusta, henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen kehittämisestä. Vielä ei tarvitse motivoida ja kannustaa työntekijöitä laadukkaisiin työtuloksiin. Olisihan se kyllä hienoa kasvaa yrityksenä ja työllistää ihmisiä.

Toisaalta yksinyrittäjällä ei ole esimiestä sparraamassa ja luomassa edellytyksiä tulokselliselle työnteolle. Yksinyrittäjällä ei ole työyhteisön tukea, jos sairaus yllättää. Ei ole työkaveria, joka sijaistaa poissaolon aikana. Ei ole esimiestä, joka huolehtii töiden organisoinnista ja tekemisestä. Yrittäjän on johdettava itseä, omaa osaamista, yritystoimintaa ja luotava hyvät yhteistyöverkostot. Tärkeintä on kuitenkin huolehtia terveydestä, työkyvystä ja toimeentulosta.

Yritykseni ”työterveys, työsuojelu, työpaikkaliikunta, terveyden edistäminen, ikäjohtaminen, henkilöstöruokailu, virkistystoiminta, hyvinvoinnin kehittäminen, seuranta ja mittarit” koostuvat seuraavan kahdeksan kuukauden ajan Kuntomon Elämäsi Tikissä -pienryhmävalmennuksesta, jossa kuuden naisen tavoitteena on kehittyä kuntosaliharjoittelussa, ruokailla aiempaa terveellisemmin ja voida entistä paremmin hyvinvoivassa ja sporttisemmassa vartalossa.

Toivottavasti tämä terveyspanos korreloi siten, että minä yrittäjänä ja tekemäni yritystoiminta ovat molemmat paremmassa tikissä keskikesän juhlaan 2018 mennessä!